Městská část i magistrát podpořili požadavky naší petice

Během léta jsem za náš spolek absolvoval velké množství vzájemných setkání se zástupci Městské části Praha 5 i magistrátu a probírali s nimi možná řešení našich požadavků z petice na ochranu a rozvoj okolí Devonské a Geologické ulice. Samospráva je bohužel soukolí s mnoha převody a vlastní časovou zónou, navíc řada témat petice se týká různých oblastí a tím i odborů toho kterého úřadu (doprava, zeleň, správa komunikací, veřejný prostor, bezpečnost), takže i hmatatelné výsledky se budou objevovat postupně a ne s takovou rychlostí, jako bychom asi všichni chtěli, ale důležité bylo celou tu mašinerii nejprve uvést do chodu. S tím nám pomáhá mj. několik zastupitelů Prahy 5, jmenovitě Lukáš Budín, Zdeněk Doležal nebo Martina Pokorná (někteří z nich jsou také obyvateli Barrandova), z magistrátu pak nejvíce Michael Pokorný z kanceláře náměstka primátorky Petra Dolínka nebo náměstkyně Petra Kolínská v zastoupení své asistentky paní Vondroušové. Obrovský kus práce při získávání informací o projektu Nautilus odvedl senátor Václav Láska, který nám pomáhá, ačkoliv samospráva není jeho hlavním operačním prostorem. Těm všem bych chtěl poděkovat za úsilí a snahu pomoci nám zlepšit okolí našeho bydliště.

Jedním z prvních kroků k tomuto výsledku je také usnesení výboru pro životní prostředí Prahy 5, jehož zasedání 14. 9. 2016 jsem se zúčastnil jako zástupce všech signatářů petice. Seznámil jsem zastupitele se situací, kvůli které petice vznikla a s našimi návrhy, které se týkají kompetence výboru. Ten všechny body podpořil a zformuloval hned několik úkolů a návrhů pro další prvky samosprávy, konkrétně:

  • požadavek na získání studie pro plánovaný park „Nautilus“ na pozemcích 981/1, 604/101 a 604/102 od magistrátu a zapojení obyvatel okolních domů, stejně jako městské části Praha 5, do jeho úprav (příslib zapojení obyvatel získal i senátor Láska od autorů této studie na magistrátu). Realizace parku se v případě přidělení kapitoly z rozpočtu předpokládá v letech 2017 – 2018
  • doporučení dopravní komisi zpracovat dopravně-bezpečnostní studii křižovatky Geologická-Devonská a také oběma ulicím s ohledem na zvýšený provoz v posledních letech a adekvátně sníženou bezpečnost chodců
  • zjistit možnost zlepšení kvality chodníků v Geologické (pravá strana směrem dolů), zřízení jejich průjezdnosti pro kočárky a bezbariérovost
  • podpora pro úpravu podchodu pod ulicí K Barrandovu kvůli nevyhovujícím nájezdům pro kočárky (zde nabídla kancelář paní Kolínské z magistrátu zadání studie pro Technickou správu komunikací)
  • zjištění možností pro zlepšení městského mobiliáře v obou ulicích

Rozdělení kompetencí mezi městskou část a magistrát je další důležitý krok na celé cestě, která nás ještě čeká, ale od obou institucí naštěstí máme příslib maximální součinnosti a pomoci. O dalších milnících vás budeme znovu informovat.

Aleš Miklík

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *