O spolku

Spolek Trilobit Barrandov, z. s., vznikl v roce 2016 iniciativou několika sousedů z ulice Devonská jako reakce na nezájem městské části a magistrátu na smysluplný rozvoj části Starého Barrandova pod filmovými ateliéry (od ulice Slavínského po ulici Devonskou).

Hlavní cíle spolku podle stanov je ochrana přírody, krajiny a rozvoj kvalitní urbanizace. Naším cílem je však také podpora komunitního života a vzájemné komunikace jednotlivých bytových domů, sdružení vlastníků i jednotlivců v této části Barrandova tak, abychom dokázali předcházet budoucím situacím, kdy se o podobě našeho okolí rozhoduje bez nás.