Otevřený dopis Radě městské části Praha 5 za zachování dětského hřiště Na Habrové

Když jsme zhruba před rokem sbírali podpisy pod petici k zastavení další výstavby v ulicích Geologická, Devonská a okolí bez odpovídající občanské vybavenosti, byl jedním z našich požadavků, aby se město více angažovalo v péči o dlouhodobý rozvoj celé oblasti, zejména co se týče veřejných ploch zeleně, hřišť, bezbariérových chodníků a bezpečnosti dopravy apod. Při osobním projednávání těchto možností s tehdejšími radními a zastupiteli Prahy 5 jsme opakovaně naráželi na jejich námitky, že k takové aktivitě městské části chybí v naší lokalitě pozemky, které by mohla účinně využít nebo regulovat. Jediný větší souvislý prostor v Devonské ulici kolem pozemku 981/1 patří magistrátu, který s ním měl vlastní plány, příliš nereflektující skutečné potřeby obyvatel okolních domů. Přesto jsme byli opakovaně ujišťováni, že městu záleží na kvalitě veřejného prostoru i infrastruktury a občanské vybavenosti pro místní obyvatele.

O to víc jsme byli překvapeni, když nás kolegové ze Spolku na ochranu Starého Barrandova upozornili na záměr města zrušit jediné hřiště pro předškolní děti na Starém Barrandově v ulici Na Habrové, které je silně využívané i rodinami z celého části Barrandova od městského okruhu až k vilové čtvrti. Na hřišti se nachází také vzrostlé kaštany, díky kterým je hřiště ideální pro trávení volného času i v létě, kdy je jinak většina veřejně dostupné plochy rozpálená sluncem. Ostatní malá hřiště a pískoviště v naší čtvrti jsou na soukromých pozemcích a jejich přístupnost závisí čistě na vůli vlastníků (a s jejich budoucností se v územním plánu obvykle ani nepočítá).

Proto jsme se rozhodli adresovat radním Prahy 5 následující otevřený dopis a přidat se ke kolegům ze Spolku na ochranu Starého Barrandova, kteří učinili to stejné:

Otevřený dopis: Žádost o zachování dětského hřiště Na Habrové

Rada městské části Praha 5
Náměstí 14. října 4
150 22 Praha 5
V Praze dne 11. 9. 2017

 

Vážení členové Rady městské části Praha 5,

Se znepokojením jsme zaregistrovali usnesení zastupitelstva ze dne 21. 6. 2017 s číslem 28/791/2017 pod názvem „Bezúplatný převod pozemků parc. č. 863/49 a 849/1, k. ú. Hlubočepy, z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových“ a zejména jeho důvodovou zprávu, podle které chce městská část využít tyto pozemky pro výstavbu bydlení. Na těchto pozemcích se totiž nachází jediné dětské hřiště celého Starého Barrandova na levé straně od městského okruhu. V oblasti zejm. kolem ulic Geologická probíhá v posledních letech intenzivní výstavba bez většího rozvoje veřejného prostoru a již nyní zde bydlí mnoho stovek rodin s dětmi, pro které je hřiště jednou z mála dostupnou možností pro naplnění oddychových a sociálních funkcí i zdravého způsobu života.

Když jsem s některými členy Rady jednal zhruba před rokem o možnostech rozvoje občanské vybavenosti a zastavení další výstavby na základě petice místních obyvatel („Za zachování klidových zón a zelených ploch, zvýšení kvality a bezpečnosti komunikací a zlepšení městského mobiliáře v ul. Devonská a jejím okolí“, podepsalo přes 700 obyvatel), byl vaším častým argumentem fakt, že městu v okolí nepatří téměř žádné pozemky. Jestliže nyní hodláte některé získat, avšak za účelem naopak likvidace jednoho z mála existujících prvků občanské vybavenosti, musíme považovat tento postup za zcela odporující logice Vašich vlastních argumentů i zásadám správy veřejného majetku.

Jménem spolku, hájící zájmy místních obyvatel, proto chceme deklarovat jasný záměr zachovat toto hřiště v současné podobě a vyzýváme Radu k předložení nové žádosti o převod pozemků z vlastnictví ČR za účelem dlouhodobého provozu hřiště pod záštitou městské části.

 

Mgr. Aleš Miklík, předseda
za spolek „Trilobit Barrandov z. s.“
IČ: 05035112
ID Datové schránky: zawyns5
Devonská 1223/5, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *