Problémy Devonské a petice v Blesku Praha

O našich problémech s okolím a naší petici napsal Blesk ve své pražské rubrice. Na místě pořídil také fotogalerii a krátké video: Petice za hezčí okolí: Chceme park a dětské hřiště, říkají lidé z Devonské ulice.

Součástí článku byla i sada dotazů pro městskou část a magistrát na důvody těchto potíží a plány pro jejich vyřešení, pokud se k nám odpovědi dostanou, zveřejníme je také.

Dopravní problémy u stavby Sky Barrandov

Během probíhající výstavby 2. etapy stavby Sky Barrandov v Devonské ulici došlo ze strany zhotovitele k několika zásahům do veřejné komunikace, které silně omezily možnost jejího využívání místními obyvateli. Šlo zejména o demontáž chodníku 4. 7. 2016, která donutila chodce včetně rodičů s malými dětmi chodit přímo vozovkou mezi auty a stavebními stroji, které rovněž ne zcela podle předpisů zabíraly velkou část vozovky po většinu pracovní doby.

Sky Barrandov bez chodníku

Situace 4. 7. 2016

Z toho důvodu jsme podali podnět na místní šetření ke stavebnímu úřadu Prahy 5 a také odboru dopravy, který provedl kontrolu na místě 13. 7. Úřad upozornil zhotovitele na nedostatky a uložil mu povinnost nápravy situace ve formě provizorního koridoru pro pěší. Zahájil také s developerem správní řízení, v jehož rámci ještě stanoví výši pokuty.

Koridor pro pěší v Devonské

Koridor pro pěší v Devonské ulici, zřízení na základě výzvy dopravního odboru MČ 5

Dopravní odbor zároveň vyzývá občany, aby ho na další problémy týkající se užívání komunikací dále upozorňovali. Vzhledem k tomu, že situace v místě stále není ideální a např. v době vykládky materiálu na stavbu blokují kamiony dlouhodobě zastávku MHD v ulici Geologická apod., to můžeme jenom doporučit. V případě, že podobný problém zaznamenáte, je nejvhodnější postup vyfocení situace a zaslání fotky spolu s výzvou na kontrolu na kontaktní údaje vedoucího odboru.

Petice proti další výstavbě a za zachování klidových zón má 670 podpisů!

Naše petice „Za zachování klidových zón a zelených ploch, zvýšení kvality a bezpečnosti komunikací a zlepšení městského mobiliáře v ulici Devonská a jejím okolí“ nasbírala díky vašemu zájmu 670 podpisů, z velké části přímo obyvatel dotčených ulic. Děkujeme za vaši podporu a důvěru – v nejbližších týdnech nás nyní čeká série schůzek se zastupiteli a radními magistrátu, kterými budeme tlumočit a vysvětlovat naše požadavky, zaštítěné peticí.

Někteří z nich už projevili zájem podpořit nás ještě před tím, než jsme petici odeslali magistrátu a městské části. Vnímáme to jako pozitivní signál, i když rozhodující budou určitě reálné kroky, které se podaří v náš prospěch provést. Některé z potřebných změn jsou poměrně náročné na přípravu a provedení, jiné vyžadují složitější administrativu a komunikaci mezi různými odbory magistrátu a městskou částí, ale budeme se snažit protlačit k realizaci co největší počet z nich a průběžně vás o postupu informovat.