Zachraňme zahradní kolonii na Barrandově – petice

Zahradní kolonie hrály vždy v pražské historii významnou sociální a ekologickou funkci, což platí rozhodně i pro kolonii na Barrandově. Založena byla už v roce 1958 a svojí rozlohou je výrazným prvkem v jinak čím dál víc městské krajině této kdysi okrajové části Prahy. Pro obyvatele okolních ulic a domů je zdrojem důležitých relaxačních aktivit, tlumí hluk a prach z blízkého městského okruhu (podle studií zachytí jeden strom ve městě za svůj život až 10 tun prachu!) a podle nedávno provedené biologicko-ekologické studie území (autor Jan Kerouš) je biotopem řady zvláště chráněných živočichů a plní zásadní roli pro genetickou výměnu a udržitelnost blízkého chráněného Prokopského údolí.

Bohužel ani takto vzácný územní celek nemá v dnešní investičně orientované době, přející zahušťování města nejen v centru, ale i na jeho okrajích, zaručenou žádnou budoucnost. Velká plocha pozemků v cenné lokalitě a roční smlouvy zahrádkářů s magistrátem s krátkou výpovědní lhůtou jsou lákavou kombinací pro kohokoliv, kdo má dost času čekat na možné změny územního (metropolitního) plánu. První problémy se objevily loni na jaře, kdy zahrádkáři soudním rozhodnutím přišli o pozemek 640/11 v náhradní restituci a i přes odvolání se jim nepodařilo jej získat zpátky (území zahr. osad jsou přitom zákonem z náhradních restitucí vyjmuty). Nový majitel obratem převedl pozemek na syna a rozdal zahrádkářům výpovědi k 30. 11. 2016.

Stejnému procesu nyní čelí pozemek uprostřed kolonie, 640/6. Zde se zahrádkáři snaží dohodnout s novým majitelem o zpětném odkupu, na návrh našeho spolku tutéž nabídku učinil magistrát oběma novým majitelům. Jak vše dopadne je však stále nejasné.

Pozemky, vydané v restitucích, patřily Fondu státního majetku, zbylé pozemky patří magistrátu. Ten sice projevil ve vyjádřeních některých radních zájem kolonii zachovat, avšak dlouhodobou perspektivu s jistotou ochrany území by dala až úprava v územním plánu, spočívající např. v převodu území do Územního systému ekologické stability (návrh od nás magistrát obdržel a nyní o něm rozhoduje). V metropolitním plánu je totiž území možné zaplnit „rekreačními objekty“, což je pojem, který se už na více místech ukázal jako značně pružný ve výkladu toho, co si nový majitel může dovolit (viz. např. bývalá kolonie v Liboci).

Důležitou souvislost pro celé okolí pak dává kolonii záměr další developerské výstavby v jejím sousedství – na konci Devonské ulice, proti které jsme iniciovali petici už minulý rok. Vzhledem k tomu, že developerovi chybí na cílovém pozemku přístupová komunikace, bude mít logicky zájem využít např. její zakreslení v katastru, které vede skrz horní část dnešní kolonie v místech, kde stojí mnoho stávajících chatek zahrádkářů.

Protože udržení kolonie ve stávající podobě je zásadní pro kvalitu života v jejím širokém okolí, rozhodli jsme se zahrádkáře podpořit v jejich petici, směřované na magistrát a městskou část. Pokud vám na ní záleží jako nám, prosíme vás o podpis alespoň v elektronické formě, nebo ještě lépe osobně, na podpisový arch v některém z okolních domů či přímo v zahrádkářské kolonii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *